YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Görüntüleme Merkezi'nde yer alan Multislice CT (çok kesitli bilgisayarlı tomografi), 3 Tesla MR, PET-CT (Kanserli dokuları tespit eden, tarayan) ve Gama Kamera, teşhis ve tedavide büyük kolaylık sağlayan dünyada gelişmiş teknolojiye sahip cihazlardan bazılarıdır.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, üstün teknolojisi ve akıllı sistemlerle donatılmış alt yapısıyla, 26 Ağustos 2005 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya sahip, profesör ve doçent ağırlıklı hekimlerden oluşan kadrosu ile yeni ve başarılı hekimler yetiştirmek üzere önemli çalışmalar yapmaktadır.

Yeditepe Üniversite Hastanesi'nin vizyonunun temelinde Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmek ve ülkemizi tıp dünyasında söz sahibi bir konuma getirmek vardır.

Bilgisayar teknolojisinin son derece etkin olarak kullanıldığı Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde, Hastane Bilgi Sistemi (HIS) yazılımından yararlanılmaktadır. Bu yazılım, hem hasta bilgilerinin hızla toplanıp işlenerek, tanı ve tedavide kullanılabilmesine olanak tanırken, hem de hastanın görüntüleme ve laboratuvar sonuçları gibi bilgilerinin, bilgisayar ortamında sunulmasını ve saklanmasını sağlamaktadır. Bu sistemle doktorlarımız hastane dışındayken de hasta takibini elektronik ortamda yapabilmektedirler. Ayrıca bu sistem kâğıt dolaşımı ve bürokrasiyi en aza indirmekte, hasta ve hasta yakınlarının uğradığı zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır.

Belgelenmiş Kalite

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları 2 Kasım 2007'de sağlık standartları konusunda dünyanın en önemli kuruluşu olarak kabul edilen JCI (Joint Commission International) tarafından ilk denetimde tüm sistemiyle, tüm standartlarda akredite edilmiştir. Başka bir deyişle kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen ilk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 2014 yılında JCI tarafından üçüncü kez Akademik Tıp Merkezi Hastanelerine yönelik standartları da içine alacak şekilde akredite edilerek kalitesinin sürdürülebilir olduğunu kanıtlamıştır.

Dünyanın en seçkin sağlık kurumlarına verilen bu kalite belgesiyle dünya standartlarında hizmet verdiği tescillenen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları, öncülük ve liderlik ilkelerinden hareketle yarınlara daha büyük başarılarla yürümenin kararlılığını taşımaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin İlkleri

 • Türkiye'de ilk Daimi Yapay Kalp Pompası Operasyonu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşmiştir. (19 Ekim 2006)
 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir teknikle üç hastaya diz protezi gerektirmeden kendi vücudundan alınan kemiklerle “damarlı kemik nakli” yapılmıştır. Dünyada ilk kez yapılan teknik, yurtdışında da bilimsel makale olarak yayınlanması için kabul edilmiştir.(2007)
 • Türkiye'de ilk defa İmpella Cihazı ile bypass ameliyatı Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşmiştir.
 • Türkiye'nin ilk Yapay Kalp Pompası Projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde başlamıştır. (Başlangıç tarihi: 2007 - Bitiş tarihi: 2010)
 • Türkiye'nin İlk Ulusal Koklear Implant Projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde başlamıştır (Başlangıç tarihi 2008)
 • İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı tek Vakıf Üniversite Hastanesi Transfüzyon Merkezi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne aittir.
 • İlk Çift Balon Endoskopi yöntemi Türkiye'de ilk defa Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanmıştır.
 • Santez Projesi; vücutta eriyebilen stent projesi (Başlangıç Ocak 2008)
 • Yeni ses cerrahisi teknikleri; sesin karakteristiğini ve tınısını düzelten, ses bozukluğu olan kişilerin kullanım konforunu arttıran yeni teknikler (Başlangıç 2005)
 • İstanbul'da ilk kez Vakıf Üniversite'nde Kalp Nakli (2009)
 • İstanbul'da ilk kez Kalp nakline köprüleme amaçlı Yapay Kalp Pompası İmplantasyonu (2009)

Öne Çıkan Hizmetler

Yeditepe Üniversite Hastanesi tüm branşlarda hastalarına hizmet sunmakla birlikte; nöroloji, nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) alanında uluslararası üne sahiptir. Epilepsi ve epilepsi cerrahisi, kemik iliği nakli, böbrek nakli, obezite cerrahisi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, üroloji, genel cerrahi, üst düzey genetik tanı merkezi laboratuvarı ve çocuk hastalıklarındaki birçok branş hekimi ile de sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından biridir.

Anlaşmalı Kurumlar

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tüm özel sigortalar ile anlaşmalı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca bazı banka ve sandıklar ile de hastalarımız anlaşmalı olarak hizmet alabilmektedirler.

SGK ile Hizmet Alınabilen Birimler

Yeditepe Üniversite Hastanesi SGK'lı hastalara anlaşmalı olduğu branşlarda hizmet vermektedir. SGK anlaşmalı olarak hastalarımızın hizmet alabileceği branşlar: onkoloji, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, böbrek nakli, kemik iliği nakli (erişkin) bölümleridir.

Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği merkezi bir lokasyonda, hasta konforu düşünülerek dizayn edilmiş toplam 30 muayene odası ile tüm tıbbi branşlarda hizmet verilmektedir. Poliklinikte, ultrason, dijital röntgen, geniş fizyoterapi alanı, gastroenteroloji ve endoskopi birimi, acil polikliniği, laboratuvar, aile hekimliği, cilt bakımı, lazer epilasyon, beslenme ve diyet bölümü başlıca hizmet veren bölümlerdir.

Yeditepe Üniversite Hastanesi Göz Merkezi

Yeditepe Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 17 Ocak 2007'de Beşiktaş'ta kurulan ve 11 ayrı branşta modern hizmet veren bir göz merkezidir. Göz merkezi tamamıyla akıllı sistemlerle donatılmış bir altyapı ve teknoloji ye sahiptir. Göz Merkezi'nde: katarakt cerrahisi birimi, refraktif cerrahisi birimi, glokom ve glokom cerrahisi birimi, kontakt lens birimi verilen hizmetlerden sadece birkaçıdır.

Genetik Tanı Merkezi

Genetik Tanı Merkezi 600 m² alana Acıbadem kampüsünde kurulmuştur. Genetik Tanı Merkezi birçok genetik araştırmayı yürütmekte ve hastalara teşhis ile tedavi planlanmasında yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra Genetik Tanı Merkezi'nde çok sayıda önemli bilimsel araştırma da sürmektedir.