Diğer Haberler

Epilepsi: Tarihteki Ünlü Kişilerin Ortak Özelliği

Haber tarihi: Şub. 26, 2015

Epilepsi: Tarihteki Ünlü Kişilerin Ortak Özelliği

Büyük İskender, Napolyon Bonaparte, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Alfred Nobel ve Dostoyevski gibi tarihteki önemli isimlerin epilepsi hastası olduğunu biliyor muydunuz?

Ülkemizde yaşayan insanların  %0,5 ile %1’i arasındaki kısmı halk arasında sara olarak da bilenen “epilepsi” hastasıdır. Epilepsi hastalığının halklar arasında yaygın olması tarih boyunca birçok kaynakta geçmesine sebep olmuştur. Eski Mezopatamya’da ise “tüm hastalıklar” anlamına gelen ve yaklaşık kırk tabletten oluşan “Sakikku kil” tabletlerinin bir kısmında epilepsi hastalığından bahsedilmiştir. Bu belgeler Türkiye’de Urfa yakınlarında Sultantepe’de bulunan Yeni Asur yazısıyla yazılmış tablet yazıtlardır.(M.Ö. 718-612) Diğer tablet ise British Museum’daki Babil koleksiyonunda bulunmaktadır.(M.Ö. 1.000) Hipokrat ise epilepsi üzerine ilk kitabını “Mukaddes Hastalık” ismi ile M.Ö. 400’de yazmıştır.