Epilepsi Farkındalığı

  1. NÖROLOJİK BİLİMLER MERKEZİ
  2. MOR GÜN / PURPLE DAY

NÖROLOJİK BİLİMLER MERKEZİ

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri  bünyesinde hastalarına hizmet veren Nörolojik Bilimler Merkezi; bu konuda özel eğitim almış uzman ekibiyle multidisipliner yaklaşımla; Nöroloji Anabilim Dalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Psikiyatri Anabilim Dalı bölümlerinden oluşmaktadır.

Epilepsinin teşhis ve tedavisi, preoperatif değerlendirme, uzun süreli invaziv ve non-invazi video-EEG monitorizasyonu, nöropsikolojik değerlendirme, 3 tesla beyin MR, PET CT ve SPECT testleriyle değerlendirilerek yapılmaktadır. Nörofizyoloji Laboratuvarı: EEG, EMG, Transkraniyal Magnetik Sitimulasyon, Uyarılmış Potansiyeller, İntra-operatif Monitorizasyon ve İntra-operatif EEG Testleri yapılmaktadır.