Diğer Bölüm Doktorlarımız


Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Nöroloji Profesörü - Yeditepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Uğur Türe
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Berrin Aktekin

Görevi

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı

Doğum Bilgileri

1967

E-posta Adresi

berrin.aktekin@yeditepe.edu.tr

Telefon Bilgileri

(0216) 578 40 00

Mesleki Üyelikleri

•Türk Tabibler Birliği, İstanbul Tabip Odası
•Türk Nöroloji Derneği
•Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, İstanbul Şubesi
•Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Mesleki Eğitimi

1983-1989: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
1990-1995: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi

Mesleki Ödülleri

1.Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü 1996. “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Olaya İlişkin Endojen Potansiyel Değişimleri“ Konulu Çalışma için.

2.Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği “Genç Araştırmacı Ödülü“, 2001. “Recovery Cycle of the Blink Reflex and Exteroceptive Suppression of Temporalis Muscle Activity in Migraine and Tension Type Headache” Konulu Çalışma için.

3.Sözel Sunum Birincilik Ödülü. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. 22-26 Ekim 2003, Antalya. Epilepsi Sınıflama Çalışma Grubu (alfabetik sıra): Ali Akyol, Ayşe Serdaroğlu, Ayşen Gökyiğit, Aytaç Yiğit, Berrin Aktekin, Betül Baykan, Bülent Müngen, Bülent Oğuz Genç, Canan Aykut Bingöl, Candan Gürses, Dilşat Türkdoğan, Erhan Bilir, Fehim Arman, Galip Akhan, Günay Gül, Hacer Bozdemir, Handan-Işık Özışık, Handan Mısırlı, İbrahim Aydoğdu, İbrahim Bora, Kadriye Ağan, Kezban Arslan, Mustafa Ertaş, Nalan Kayrak Ertaş, Nerses Bebek, Neşe Dericioğlu, Nilgün Araç, Nilgün Cengiz, Oğuz Erdinç, Özlem Taçkapılıoğlu, Serap Saygı, Serpil Bulut, Sibel K Velioğlu, Ümmühan Altın. Epilepsi Nöbet Sınıflamalarının Karşılaştırılması.

Bilimsel Yayınları

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
1.Ağar A, Yargıçoğlu P, Uysal NI, Şentürk UK, Aktekin B. Effect of Pre and Post Natal Cadmium Exposure on Somatosensory Evoked Potentials: Relation to Lipid Peroxidation. Intern. J. Neuroscience. 2000;101:45-56.

2.Ağar A, Küçükatay A, Yargıçoğlu P, Aktekin B, Gümüşlü S, Apaydın C. The Effect of Sulfur Dioxide Inhalation on Visual Evoked Potentials, Antioxidant Status and Lipid Peroxidation in Alloxan-Induced Diabetic Rats. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 2000 Aug;39(2):257-64.

3.Ağar A, Yargıçoğlu P, Aktekin B, Edremitlioğlu M, Kara C. Effect of Cadmium and experimental diabetes on EEG spectral data. J. Basic Clinical Physiology and Pharmacology. 2000;11(1):17-28.

4.Şenol U, Karaali K, Aktekin B, Yılmaz S, Sindel T. Dizygotic Twins With Schizencephaly and Focal Cortical Dysplasia.
American Journal of Neuroradiology. 2000,September;21:1520-21.

5.Şentürk UK, Aktekin B, Kuru O, Gündüz F, Demir N, Aktekin MR. Effect of Long Term Swimming Exercise on Somatosensory Evoked Potentials in Rats. Brain Research. 2000 Dec 22; 887(1):199-202.

6.Aktekin B, Yaltkaya K, Özkaynak S, Oğuz Y. Recovery Cycle of the Blink Reflex and Exteroceptive Suppression of Temporalis Muscle Activity in Migraine and Tension Type Headache. Headache. 2001 Feb; 41(2):142-9.

7.Küçükatay V, Ağar A, Yargıçoğlu P, Gümüşlü S, Aktekin B. Changes in Somatosensory Evoked Potentials, Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Experimental Diabetes: Effect of Sulfur Dioxide. Arch Environ Health. 2003 Jan;58(1):14-22.

8.Kuru O, Şentürk UK, Gündüz F, Aktekin B, Aktekin MR. Effect of Long Term Swimming Exercise on Zinc, Magnesium, and Copper Distribution in Aged Rats. Biol Trace Elem Res. 2003 Summer; 93 (1-3):105-12.

9.Gunduz F, Senturk UK, Kuru O, Aktekin B, Aktekin MR.The effect of one year's swimming exercise on oxidant stress and antioxidant capacity in aged rats. Physiol Res. 2004;53(2):171-6.
10. Aktekin B, Oguz Y, Aydin H, Senol U. Cortical silent period in a patient with focal epilepsy and Parry-Romberg syndrome. Epilepsy Behav. 2005 Mar;6(2):270-3.

11.Baykan B, Ertaş NK, Ertaş M, Aktekin B, Saygi S, Gökyiğit A; Epibase Group. Comparison of Classifications of Seizures: a preliminary study with 28 participiants and 48 seizures. Epilepsy Behav. 2005 Jun; 6(4):607-12.

12.Aktekin B, Dogan EA, Oguz Y, Senol Y. Withdrawal of antiepileptic drugs in adult patients free of seizures for 4 years: A prospective study. Epilepsy Behav. 2006 May;8(3):616-9.

13.Aktekin B, Doğan EA, Oğuz Y, Karaali K. Epilepsia Partialis Continua in a Patients with Behçet’s Disease. Clin Neuro Neurosurg. 2006; 108:392-5.

14.Dogan EA, Usta BE, Bilgen R, Senol Y, Aktekin B. Efficacy, tolerability, and side effects of oxcarbazepine monotherapy: a prospective study in adult and elderly patients with newly diagnosed partial epilepsy. Epilepsy Behav. 2008 Jul;13(1):156-61.

15.Manguoglu, E., Akdeniz, S.Dundar, N. O., Duman, O., Aktekin, B., Haspolat, S., Bilge, U., Ozel, D., Luleci, G. RLIP76 Gene Variants are not Associated with Drug Response in Turkish Epilepsy Patients. Balkan Journal of Medical Genetics. 2011 14;1: 25-30.

16.Erbas T, Ertas M, Yucel A, Keskinaslan A, Senocak M; TURNEP Study Group. Collaborators (117). Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients J Clin Neurophysiol. 2011 Feb;28(1):51-5.

17.Effects of melatonin on behavioral changes of neonatal rats in a model of cortical dysplasia. Karadeli HH, Aktekin B, Yilmaz B, Kilic E, Uzar E, Aci A, Bingol CA. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17(15):2080-4.

18.Interleukin-1β secretion in hippocampal sclerosis patients with mesial temporal lobe epilepsy.
Dundar NO, Aktekin B, Ekinci NC, Sahinturk D, Yavuzer U, Yegin O, Haspolat S.
Neurol Int. 2013 Sep 16;5(3).

19.Brain malformations associated with Knobloch syndrome--review of literature, expanding clinical spectrum, and identification of novel mutations.
Caglayan AO, Baranoski JF, Aktar F, Han W, Tuysuz B, Guzel A, Guclu B, Kaymakcalan H, Aktekin B, Akgumus GT, Murray PB, Erson-Omay EZ, Caglar C, Bakircioglu M, Sakalar YB, Guzel E, Demir N, Tuncer O, Senturk S, Ekici B, Minja FJ, Šestan N, Yasuno K, Bilguvar K, Caksen H, Gunel M.
Pediatr Neurol. 2014 Dec;51(6):806-813.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
1.Dilara Nuzumlalı, Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Uğur Kahvecioğlu. Genç Yetişkinlerde İskemik Serebrovasküler Hastalık ve Antifosfolipid Sendromu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1992; IX (1-2): 63-66.

2.Korkut Yaltkaya, Berrin Aktekin, Dilara Nuzumlalı, Sibel Özkaynak. Spastisitede Tizanidin’in H-Refleks Yenilenme Eğrisine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1993; X (3): 19-22.

3.Sevin Balkan, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Efficacy of Flunarizine in the Treatment of Migraine. Gazi Medical Journal.1994; 5 (2): 81-84.

4.Sevin Balkan, Tomris Özben, Aslin Zadikoğlu, Berrin Aktekin, Mehmet Yardımsever. Lipoprotein (a): Strok İçin Bağımsız Risk Faktörü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1994; XI (2-3): 13-16.

5.Berrin Aktekin, Sevin Balkan, Binnur Karayalçın, Adil Boz, Fırat Güngör, Uğur Kahvecioğlu. Nöbetleri Kontrol Altında Olan Epileptik Hastalarda İnteriktal Dönemde Tc-99m HMPAO Kantitatif SPECT ve EEG. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.1995; XII (1-3): 29-35.

6.Sevin Balkan, Hülya Aydın, Zülküf Önal, Berrin Aktekin. İskemik Strokların Önlenmesinde Aspirin Tedavisi İle Başarılı Olunmayan veya Aspirin Kullanamayan Hastalarda Tiklopidin’in Etkisi. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi.1995;1 (1): 63-68.

7.Korkut Yaltkaya, Sibel Özkaynak, Dilara Nuzumlalı, Berrin Aktekin. Beklenti Sürecinde Kalp Atım Hızı Değişimi. Klinik Gelişim.1995; 8: 3436-3439.

8.Sibel Özkaynak, Zülküf Önal, Berrin Aktekin, Sevin Balkan, Uğur Kahvecioğlu, Korkut Yaltkaya. Kronik Gerilim Tipi Başağrılarında Moklobemid Tedavisi Klinik ve Nörofizyolojik (P300) Gözlem. Türk Nöroloji Dergisi.1995;1: 130-134.

9.Taha Karaman, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya, Çetin Büyükberker, Berrin Aktekin, Zülküf Önal. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Olaya İlişkin Endojen Potansiyel Değişimleri. Türk Psikiyatri Dergisi.1995; 6 (3): 186-192.

10.Korkut Yaltkaya, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Melih Vural. Yaşlılarda ve Demanslarda Sözel Olaya İlişkin Potansiyeller. Nörolojik Bilimler Dergisi.1995;12 (3-4): 317-321.

11.Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Basit ve Seçmeli Reaksiyon Zamanı Üzerine Transkraniyal Manyetik Uyarımın Etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi.1996; 33 (2): 106-114.

12.Sibel Özkaynak, Can Özkaynak, Berrin Aktekin. Talamik İnfarktlar: Klinik ve BT bulguları. Klinik Gelişim.1996; 9: 4073-4077.

13.Korkut Yaltkaya, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Taha Karaman. Depresyonda Sözel Olaya İlişkin Potansiyeller. Düşünen Adam.1996;9 (4): 4-7.

14.Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığı ve P300. Nörolojik Bilimler Dergisi.1997; 14 (1-2): 1-6.

15.Yaşar Duranoğlu, Berrin Aktekin, Cemil Apaydın, Güler Aksu, Yılmaz Özgürel. Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyonda Görsel Uyarılmış Potansiyeller. Retina-Vitreus.1997; 5: 168-176.

16.Esin Özatalay, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Zülküf Önal, Taha Karaman. Ergen ve Erişkin Başlangıçlı Şizofrenide P300 Farklılıkları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi.1998; 5 (1): 28-33.

17.Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Periferik ve Kortikal Sessiz Evre ve L-Dopa’nın Etkisi. Türk Nöroloji Dergisi. 1998; 4 (3-4): 118-121.

18.Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Korkut Yaltkaya. Parkinson Hastalığında Devinime İlişkin Potansiyeller ve L-Dopa. Türk Nöroloji Dergisi.1998; 4 (3-4):122-126.

19.Korkut Yaltkaya, Yurttaş Oğuz, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin. Spastisitede Bacak Fleksör Refleksleri. Nörolojik Bilimler Dergisi.1999; 16 (1): 1-11.

20.Murat Kurnaz, Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Aslin Zadikoğlu, Sevin Balkan. Migrende Flunarizin; Klinik Yararı, Patern-Flash Vizüel Uyarılmış Potansiyellere Etkisi. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1999; 16 (3): 25-34.

21.Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Korkut Yaltkaya. Erken Dönem Parkinson Hastalığında Levodopanın Bilişsel İşlevler ve P300 Üzerine Etkisi. Hareket Bozuklukları Dergisi. 1999;2 (2):7-12.

22.Utku Şenol, Berrin Aktekin, Kamil Ersoy, Makbule Şenel. Myelinoklastik Diffuz Sklerozda MRG İzlem Bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji. 2000;6:87-90.

23.Berrin Aktekin, Sibel Özkaynak, Yurtaş Oğuz, Hülya Aydın, Korkut Yaltkaya. Yeni Tanı Almış Epilepsi Olgularında Antiepileptik İlaçların Kortikal Eksitabilite Üzerine Etkileri. Nörolojik Bilimler Dergisi. 2000;17 (2): 1-10.

24.Korkut Yaltkaya, Hülya Aydın, Ferah Kızılay, Berrin Aktekin. Müzik Yeteneği Olanlarda Uyumsuzluk Negativitesinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi 2001. 7 (2):43-47.

25.Babür Dora, Ayse Eser, Berrin Aktekin. Migrenöz Başağrısı ve Lenfositik Pleositoz-HANDL Sendromu: Bir olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2002. 8 (4):85-90.

26.H Aydın, B Aktekin, N Samancı, K Yaltkaya. Karpal Tünel Sendromlu Olgularda TENS’in Duyu Yanıtına Etkisi. Fiziksel Tıp 2002; 5(3):145-148.

27.H Aydın, B Aktekin, İ Gürer, Y Oğuz. Churg-Strauss Sendromu. Türk Nöroloji Dergisi 2004; Cilt:10, Sayı:2; 145-48.

Özel Biyografi

1989 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi, 1995 yılında aynı fakültenin Nöroloji Anabilim Dalı’nda Nöroloji Uzmanlık eğitimimi tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 6 ay süreyle İngiltere-Sauthampton General Hospital’da Klinik Nörofizyoloji (EEG-EMG-Uyarılmış potansiyeller ve Transkranyal Manyetik Stimulasyon) alanında konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1997 yılında aynı bölümde Yrd. Doç., 2000 yılında Doçent dr ünvanını aldı. 2001-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Cleveland Klinik’te Epilepsi ve video-EEG monitorizasyon ve Epilepsi cerrahisi konusunda konuk araştırmacı olarak çalıştı. 2006 yılında aynı üniversitede Profesör Dr ünvanını aldı ve 2009 yılına kadar çalıştı. 2009 yılından bu güne Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapmaktadır.