Diğer Bölüm Doktorlarımız


Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Uğur Türe
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Berrin Aktekin
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl

Görevi

Nöroloji Profesörü - Yeditepe Üniversitesi Rektörü

Doğum Bilgileri

1962

Telefon Bilgileri

(0216) 578 40 00

Mesleki Üyelikleri

Türk Epilepsi Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk EEG-EMG Derneği (İstanbul Şubesi 2.Başkanı)

European Epilepsy Academy (EUREPA)

Mesleki Eğitimi

Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987
Uzmanlık Nöroloji Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 1993
Y.Lisans Nörofizyoloji Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1994

Mesleki Ödülleri

2009 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Nörofizyoloji Kongresi . “Postoperatif fasiyal paralizinin engellenmesi amacıyla fasiyal sinir monitoriazsyonu” poster bildiri 2. ödülü
1998 Ulusal Nöroloji Kongresi, Pfizer Sözel Bildiriler Birincilik Ödülü
“Epilepsi mikrodisgenez modelinde glia reorganizasyonu” çalışması ile.
1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademisyen Ödülü
1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademisyen Ödülü
1995 Amerikan Nöroloji Akademisi Yabancı Araştırmacı Ödülü, Seattle, ABD
“Sıçanda reperfuzyon zedelenmesinde insulin lipid peroksidasyon, glutatyon ve protein oksidasyon üzerine etkileri” çalışması ile.
1993 Beyin Araştırmaları Derneği Birincilik Ödülü “Sıçanda önbeyin iskemi modelinde farklı reperfüzyon sürelerinde nordihidroguaiaretik asitin prostaglandin E2, leukotrien C4 ve morfolojik değişikliklere etkisi” çalışması ile.

Bilimsel Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Karadeli HH, Aktekin B, Yılmaz B, Kılıs E, Uzar E, Acı A, Bingol CA. Effects of melatonin on behavioral changes of neonatal rats in a model of cortical dysplasia. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2013;17(15):2080-2084.

2.Betul Ozdilek, Ipek Midi, Kadriye Agan, Canan Aykut Bingol. Episodes of status epilepticus in young adults: Etiologic factors, subtypes, and outcomes. Epilepsy & Behavior 2013; 27 (2): 351–354

3.Türe U, Harput VA, Kaya AH, Baimedi P, Fırat Z, Türe H, Bingöl CA. The paramedian supracerebellar-transtentorial approach to the entire length of the mediobasal temporal region: anatomical and clinical study. J Neurosurg 2012 Apr;116(4):773-91.

4.Betul Ozdilek, Kadriye Agan, Ipek Midi, Canan Aykut Bingol, Onder Us. Electroencephalographic response to intravenous diazepam during status epilepticus. Neurology, Psychiatry And Brain Research 2011;17: 71–74

5.Cihangiroğlu M, Çitçi B, Kılıçkesmez O, Fırat Z, Karlıkaya G, Uluğ AM, Bingöl CA, Kovanlıkaya I. The utility of high b-value DWI in evaluation of ischemic stroke at 3T. European J Radiology European J Radiology, 2011;78:75-81

6.Kovanlıkaya I, Fırat Z, Kovanlıkaya A, Uluğ A, Cihangiroğlu M, John M, Bingöl CA, Ture U. Assesment of the corticospinal tract alterations before and after resection of brainstem lesions using diffusion tensor imaging (DTI) and tractography at 3T. European J Radiology 2011;77:383-391.

7.Agan K, Afsar N, Midi I, Us Ö, Aktan S, Aykut-Bingöl C. Predictors of refractoriness in a Turkish Status Epilepticus Data Bank. Epilepsy Behav 2009;14(4):651-4.

8.Ture H, Sayın M, Karlikaya G, Bingol CA, Aykaç B, Ture U. The analgesic effect of gabapentin as a prophylactic anticonvulsant drug on postcraniotomy pain: A prospective randomized study. Anesth Analg 2009; 109;5:1625-1631.

9.Citçi B, Karlıkaya G, Kahrıman A, Karadeli HH; Aykut Bingol C, The role of cerebrospinal fluid thyroid autoantibodies in the diagnosis of Hashimoto Encepholopathy: Case report review of the literature. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(5):1310-4.

10.Karlikaya G, Citci B, Aykut Bingöl C, Naderi S. Electrodiagnostic Evaluation in Cervical Spondylothic Myelopathy. World Spine Journal 3(2):70-75, 2008.

11.Aykut-Bingol C, Tuncer N, Kaya H, Ekicioglu G. Glycine transporter-1 expression in the rat model of cortical dysplasia. Neurol Res. 2008 Nov;30(9):910-4.

12.Karlikaya G, Citçi B, Güçlü B, Türe H, Türe U, Bingol CA. Spinal Accessory Nerve Monitoring in Posterior Fossa Surgery. J Clin Neurophysiol. 2008 Nov 6.

13.Kaya D, Bingol CA. Significance of atypical triphasic waves for diagnosing nonconvulsive status epilepticus. Epilepsy Behav. 2007 Dec;11(4):567-77.

14.Acar E, Aykut-Bingol C, Bingol H, Bro R, Yener B. Multiway analysis of epilepsy tensors. Bioinformatics. 2007 Jul 1;23(13):i10-8.

15.Acar E, Bingol CA, Bingol H, Bro R, Yener B. Seizure recognition on epilepsy feature tensor. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2007;2007:4273-6.

16.Oflazoglu B, Us O, Somay G, Bingöl CA, Beyaz EA. Isolated sural nerve neuropathies. J Peripher Nerv Syst. 2005 Dec;10(4):392-3.

17.Afşar N., Kaya D, Aktan S, Aykut-Bingöl C. Stroke and Status Epileptikus: Stroke Type, Type of Status Epilepticus, and Prognosis. Seizure 2003, 12:23-27.

18.İnce Günal D, Güleryüz M, Aykut-Bingöl C. Reversible valproate-induced choreiform movements. Seizure 2001, 11(3):205-206.

19.Aykut-Bingöl C, Spencer SS. Nontumoural Occipitotemporal Epilepsy: Localizing Findings and Surgical Outcome. Ann Neurol 1999; 46(6):894-900.

20.Tekin S, Aykut-Bingöl C, Tanridag T, Aktan S. Antiglumatergic therapy in Alzheimer’s disease- effects of lamotrigine. J Neural Transm 1998; 105:295-303.

21.Aykut-Bingöl C, Bronen RA, Kim JH, Spencer DD, Spencer SS. Surgical outcome in occipital lobe epilepsy: Implications for pathophysiology. Ann Neurol 1998; 44:60-69.

22.Aykut-Bingöl C, Tekin S, İnce D, Aktan S.Reversible MRI lesions after seizures. Seizure 1997; 6(3):327-329.

23.Tekin S, Aykut-Bingöl C, Aktan S. Case of intracranial vertebral artery dissection in young age. Pediatric Neurology 1997; 16(1):67-70.

24.Aykut-Bingöl C, Arman A, Tokol O, Afşar N, Aktan S. Pulse methylprednisolone therapy in Landau-Kleffner syndrome. J. Epilepsy 1996; 9: 2.

25.Tekin S, Aykut C, Özgün S, Aktan S. The role of autoimmunity in vascular dementia. Dementia 1996; 7: 91-94.

26.Batirel HF, Aktan S, Aykut C, Yeğen C, Coşkun T. The effect of aqueous garlic extract on the levels of arachidonic acid metabolites (leukotriene C4 and prostaglandin E2) in rat forebrain after ischemia reperfusion injury. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids 1996, 54(4): 289-292.

27.Aktan S, Aykut C, Erzen C. Computed tomography and magnetic resonance imaging in three patients with Tolosa-Hunt syndrome. European Neurology 1993; 33: 393-396.

28.6. Aktan S, Aykut C, Yegen B C, Okar I, Ozkutlu U, Ercan S. The effect of nordihydroguaiaretic acid on leukotriene C4 and prostaglandin E2 production following different reperfusion periods in rat brain after forebrain ischemia correlated with morphological changes. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1993, 49: 633-641.

29.Aktan S, Aykut C, Oktay S, Yegen BC Ercan S. Nicardipine reduces the levels of leukotrienes C4 and prostaglandin E2, following different ischemic periods in rat brain tissue. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1992, 45: 223-226.

30.Aktan S, Aykut C, Yegen B C, Ozkutlu U, Okar I, Ercan S. Prostaglandin E2 and leukotriene C4 levels following different reperfusion periods in rat brain correlated with morphological changes. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1992, 46: 287-290.

31.Aktan S, Aykut C, Ercan S. Leukotriene C4 and prostaglandin E2 activities in the serum and cereprospinal fluid during acute cerebral ischemia.Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1991, 43: 247.

32.Aktan S, Aykut C, Oktay S, Yegen B, Keleş E, Aykac I, Ercan S. The alteration of leukotriene C4 and prostaglandin E2 levels following different ischemic periods in rat brain tissue. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids 1991, 42: 67-71.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Çalışkan SA, Kansu T, Öztürk Ş, Araç N, Balkan S, Bora İ, Aykut Bingöl C, Can U, Deymeer F, Gedizlioğlu M, Gözkçil Z, Karasoy H, Vural O, Zorlu Y. Türkiye Nöroloji Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavları:2004-2008. Türk Nöroloji Dergisi 2008; 14(6):422-429.

2.Beyza Çitçi, Geysu Karlıkaya, Canan Aykut Bingöl, Sedat Dalbayrak, Sait Naderi. Kilo Kaybı Sonrası Gelişen Bilateral Peroneal Nöropati Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2008; 18 (1):22-25.

3.Karlıkaya G, Hamamcı A, Neyzi N, Afşar N, Cihangiroğlu M, Tanrıdağ O, Aykut Bingöl C, Kovanlıkaya I. Dil lateralizasyonunu belirlemede fonksiyonel MRG. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(1):27-32.

4.Torun G, Midi İ, Ağan K, Biçer D, Aykut Bingöl C. Fokal epilepsili hastalarda cinsel işlev bozuklukları. Epilepsi 2007;13(1):17-20.

5.Torun G, Midi İ, Ağan K, Zaimoğlu S, Aykut Bingöl C. Vagal sinir stimülasyonunun nöbetler, bilişsel işlevler ve duygugurum üzerine etkileri. Epilepsi 2007;13(1):21-24.

6.Karlıkaya G, Tanrıdağ T, Yüksel G, Afşar N, Tireli H, Aykut Bingöl C, Önder Us. Amyotrofik lateral skleroz hastalığı tanısında transkraniyal magnetik stimülasyon-ön çalışma. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(1):12-20.

7.Torun G, Midi İ, Ağan K, Biçer D, Aykut Bingöl C. Fokal epilepsili hastalarda depresyon ve anksiete bozuklukları. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(6)439-445.

8.Aykut Bingöl C Epilepsi nedir?. Pediatric Clinics, 2006; 1(2):15-21.

9.Torun G, Midi İ, Ağan K, Tuncer N, Türe U, Kılıç T, Zaimoğlu S, Aykut Bingöl C. Mezial temporal lob epilepsili hastalarda selektif amigdalohipokampektominin kognitif işlevler ve bellek üzerine etkisi. Türk Nöroloji Dergisi 2005; 11(5):473-479.

10.Midi İ, Ağan K, Aykut Bingöl C. Hot water epilepsy familial nad non familial case reports. Marmara Medical Journal 2005;18(3):131-134.

11.Bilgin Ö, Midi İ, Agan K, Bez Y, Ekinci G, Aykut-Bingöl C. Epileptic Seizures in two patients with electrical injury. Epilepsi 2005;11(1):29-33.

12.Aykut-Bingöl C. How to write a manuscript? Turkish Journal of Neurology 2003;9(3):22-26.

13.Midi İ, Afşar N, Aykut-Bingöl C. Status Epileptikus. Yoğun Bakım Dergisi 2002

14.Tekin S, Aykut-Bingöl C, Aktan S. Gençlerde inme nedeni olarak servikosefalik arter diseksiyonu. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1996; 2:55-61

15.İnce-Günal D, Afşar N, Tekin S, Aykut C, Aktan S, Bekiroğlu N. Multipl sklerozda aylık metilprednizolon tedavisinin atak sayısına ve hastalığın progresyonu üzerine etkileri (İki yıllık sonuçların değerlendirilmesi) Nöropsikiyatri Gündemi 1996; 1(1):35-40

16.İnce D, Aktan S, Aykut C. Nörosarkoidoz: Ani gelişen fokal nörolojik bulgular ve magnetik görüntüleme yönteminin tanıda önemi. Klinik Gelişim 1994, 7(1): 2895-2897

17.Afşar N, Aktan S, Aykut C. Risk factors and specific stroke types of cerebrovascular accident cases at Marmara Medical School Neurology Department. Marmara Medical Journal 1994, 7(1): 22-26

18.Aykut C, Aktan S, Önder Us. Multiple cavernous angiomas located in cerebral hemispheres and the posterior fossa: A case report and review of the literature. Turkish Neurosurgery 1993, 3; 31-33.

19.İnce D, Aktan S, Aykut C. Bir olgu nedeni ile: Genç serebrovasküler olaylarda kokain kullanımı ve kullanılan kokain çeşidinin önemi. Türk Psikiyatri Dergisi 1992, 3(4): 291-294

20.Aktan S, Aykut C, Us O, Erzen C. Dolikoektazik baziler arter saptanan hastaların klinik bulguları. Klinik Gelişim, 1991, 4(11): 1571-1574

21.Aktan S, Aykut C, Yazgan Y, Us O. Kaudat infarktlarda görülen davranış değişiklikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1991, 2(3): 197-199

22.Aykut C, Aktan S, Özgün S. Multipl skleroz: Uyarılmış potansiyeller ve IgG oligoklonal band çalışması ile klinik sınıflaması. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1991, 9(4): 275.

23.Aktan S, Barlas-Ulusoy N, Pehlivanoglu O, Kullu S, Aykut C, Pehlivanoğlu E, Cem Kalaycı. Neurologic complications of vitamin E deficiency in acquired intestinal malabsorbtion. Hacettepe Medical of Journal. 1991, 24(1-2): 39-43

24.Aktan S, Aykut C, Keleş E. Lyme hastalığı: Akut santral sinir sistemi tutulumu . Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 1990, 10(6):536-539.

25.Aktan S, Aykut C. Leukoariosis: Risk factors in etiopathogenesis. Marmara Medical Journal 1990, 3(4): 168-171

26.Aktan S, Aykut C, Tughan G. The rare neurologic manifastations of acute hypoglycemia, dyskinesia and hemiplegia. Marmara Medical Journal 1990, 3(2): 89-91